22 september 2014

Macro Economische Verkenning 2015 en Miljoenennota

Op 17 september publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO de Macro Economische Verkenning van 2015 en de Miljoenennota 2015.

De Macro Economische Verkenning 2015

 • De groei van de wereldeconomie en van de wereldhandel trekt aan;
 • De Nederlandse uitvoergroei kan daardoor eveneens versnellen;
 • In 2015 stijgt eindelijk ook de consumptie weer;
 • De inflatie blijft laag in 2015;
 • De werkloosheid daalt in 2015;
 • De economische groei loopt in 2015 verder op naar 1¼%;
 • De BBP-groeiraming 2014 van het CPB wijkt nauwelijks af van die van ABN AMRO.

De Miljoenennota 2015

 • Het EMU-tekort daalt naar 2,2% van het BBP;
 • De overheidsschuld loopt nog verder op – naar 70,0% van het BBP;
 • De koopkracht neemt voor vrijwel iedereen wat toe, maar minder dan in 2014;
 • Het kabinet stelt de aanpak van werkloosheid centraal;
 • De herziening van het belastingstelsel blijft nog uit;
 • Midden- en hoge inkomens profiteren van de verhoging van de arbeidskorting met EUR 500 mln;
 • De tijdelijke verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf wordt structureel gemaakt;
 • De maximale periode voor renteaftrek op restschulden wordt verlengd van tien naar vijftien jaar;
 • Hier staat tegenover dat de tijdelijke schenkingsregeling afloopt.