21 september 2016

Insights - Focus op Prinsjesdag 2016

Op 20 september 2016 publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO de nieuwe 'Focus op Prinsjesdag 2016'. In deze uitgave de Macro Economische Verkenning 2017 en de Miljoenennota 2017.

Kernpunten Macro Economische Verkenning 2017

 • De economie groeit in 2016 en 2017 met 1,7%
 • Het CPB verwacht iets meer groei dan ABN AMRO
 • De groei van de wereldhandel vertraagt heel licht in 2017
 • Bijdrage aan de groei van de uitvoer neemt af in 2017
 • De consumptiegroei loopt in 2017 weer op - door stijging van de reële lonen en het herstel van de woningmarkt
 • De inflatie gaat oplopen door stijgende invoerprijzen
 • De werkloosheid daalt niet verder

Kernpunten Miljoenennota 2017

 • EMU-tekort daalt naar 0,5% van BBP dankzij eerdere ombuigingen en economische groei - ondanks lagere gasbaten
 • Overheidsschuld daalt tot 62% van het BBP in 2017
 • Door extra maatregelen neemt de koopkracht voor vrijwel iedereen toe
 • EUR 1,5 mld extra vrijgemaakt voor veiligheid en justitie, zorg, defensie, onderwijs, armoede kinderen
 • Opnieuw is het beleid van het kabinet procyclisch
 • Ten aanzien van het verstevigen van het groeivermogen van de economie is het kabinet minder 'activistisch'

Lees de complete Focus op Prinsjesdag 2016


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan van ABN AMRO Insights: