15 september 2016

Insights - Nederlandse economie laat stabiele groei zien

Het Economisch Bureau van ABN AMRO publiceerde op 14 september onderstaand bericht:

  1. De economie deed het goed in het eerste halfjaar. Zowel in het eerste als het tweede kwartaal was de groei 0,6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
  2. De groei van de wereldhandel valt nog tegen. Dat is niet gunstig voor de uitvoer. Maar dankzij de stevige koopkrachtverbetering houdt de economische groei in het tweede halfjaar aan.
  3. Het vertrouwen van producenten en consumenten staat wat onder druk.
  4. Nu de eerste gevolgen van het Brexit-besluit lijken mee te vallen, hebben wij onze ramingen voor de economische groei in 2017 weer wat verhoogd. De Nederlandse economie kan in 2017 opnieuw met 1½% groeien.

Verdere verbetering arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt laat dit jaar een gestage verbetering zien. In de eerste zeven maanden zijn er ruim 100.000 personen méér aan het werk gekomen.

Inflatie gedaald, maar gaat vermoedelijk weer oplopen

Het eerste half jaar daalde de inflatie van 0,7% naar 0%. In augustus steeg de inflatie naar +0,2%

Overheidsfinanciën verbeteren

Het tekort van de overheid daalt onder 1% van het BBP, onder andere door bezuinigingen van de overheid, de economische groei en de lagere rentelasten.

Lees het volledige artikel op ABN AMRO Insights.


Bron: ABN AMRO Insights

Auteur: Nico Klene, Senior Econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO