16 juni 2014

Sector update - Bouw en Vastgoed

Een vast onderdeel van ABN AMRO Insights is de Visie op Sectoren. Deze schetst de stand van zaken en de vooruitzichten van 76 branches verdeeld over 11 sectoren. Op 12 juni 2014 is de Sector update op Bouw en Vastgoed beschikbaar gekomen.

In deze sector update komen de volgende punten aan bod:

  • Milde winter resulteert in hogere bouwproductie;
  • Fundamenteel herstel bouwsector op komst;
  • Herstel woningbouw belangrijk voor groei op langere termijn.

U kunt deze Sector update op Bouw en Vastgoed online lezen of downloaden om later te lezen.