16 maart 2018

Sector update Bouw - Bouwproductie groeit met handrem erop

Op 15 maart 2018 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Sector update Bouw. Hieronder vind je de inleiding van het artikel en een overzicht met de onderwerpen.

Sterke groei bouwsector geremd door tekorten aan personeel en materiaal. De bouwproductie steeg in 2017 met 5,7%. De vierde jaarlijkse stijging op rij. Ook de omzet van de bouwondernemers steeg in 2017 met 5,7%. Door de hoge vraag naar bouwprojecten zijn bouwondernemers in staat steeds hogere prijzen te vragen, wat ten goede komt aan de marges. In 2018 en 2019 groeit de bouwproductie naar verwachting minder hard door tekorten aan personeel en materiaal. Ook moeten bouwondernemers de komende jaren rekening houden met een aantal strategische trends die hun verdienmodel veranderen.

De Nederlandse economie blijft groeien

De Nederlandse economie blijft de komende jaren groeien, al ligt het groeitempo in 2019 wat lager. Voor 2018 verwacht ABN AMRO een groei van 3,3% en voor 2019 een groei van 2,6% van de Nederlandse economie. Zowel de investeringen, de consumptie en de overheidsuitgaven blijven in 2018 en 2019 groeien, al is het groeitempo wat lager. De belangrijkste oorzaak van het lagere groeitempo in 2019 is dat er geen sprake meer zal zijn van inhaalvraag als gevolg van het herstel na de crisis.

Daar profiteert de bouwsector van 

De gunstige vooruitzichten voor de Nederlandse economie zorgen ervoor dat 2018 en 2019 goede jaren voor de bouwondernemer worden. Voor 2018 verwachten wij een groei van de bouwproductie van 4,5% en voor 2019 een groei van 4%. Het groeitempo ligt lager dan in de jaren 2015 en 2016. Hier zijn een aantal redenen voor. Allereerst groeit de Nederlandse economie langzamer, wat zijn weerslag gaat hebben op de bouwsector. Vooral de groei van de investeringen ligt in 2019 lager, wat zijn effect heeft op de bouwsector. Daarnaast is de vraag naar bouwactiviteit op dit moment zo groot dat bouwbedrijven deze vraag niet aan kunnen. Dit uit zich op dit moment in personeelstekorten. Ook toeleveranciers hebben moeite om de vraag naar materialen aan te kunnen. Hierdoor ontstaat er vertraging bij bouwprojecten. Dit heeft gevolgen voor de bouwproductie in 2018 en 2019. Die groeit naar verwachting minder hard dan zonder deze tekorten.

Verder in dit artikel

  • Strategische trends beïnvloeden groei
  • De bouw kan niet om verduurzaming heen
  • Bevolkingsontwikkeling stuurt de bouw
  • Bouwers, houdt rekening met duurzaamheid en de toekomstige bevolking
  • Van onzekerheid tot digitalisering
  • Duurzaamheid zet installateurs op de kaart
  • De groothandel moet een antwoord vinden op circulair bouwen
  • Productie kan niet om circulair heen
  • Architecten kunnen bijdrage leveren aan verduurzaming en levensbestendige woningen
  • Geopolitieke spanningen en smart cities

Lees het complete artikel


Door Madeline Buijs
Sector Econoom bij ABN AMRO
Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':