12 mei 2014

Insights - ECB koerst af op renteverlaging

In de ABN AMRO Weekly Rente Insights van deze week leest u onder andere over de hint van ECB-president Draghi om een renteverlaging door te voeren. Het verlagen van de beleidsrente lijkt de voorkeur te hebben om de koers van de sterke euro bij de huidige, onaanvaardbare lage inflatie te drukken. 

Verder spreek ABN AMRO haar verwachting uit over een geringe verlaging van de herfinancierings- en depositorente. Hierdoor zal het eerste tarief met 0,1% het nulpunt naderen en wordt het tweede zelfs negatief (-0,15%). De staatsobligaties zullen langer lager renderen maar dit zal tegen het einde van het jaar veranderen.