11 oktober 2017

Sector update Bouw - Veelbelovende stappen voor de bouw in Regeerakkoord

Op 11 oktober 2017 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Sector update Bouw.

Het nieuwe Regeerakkoord legt een goed fundament voor de bouwsector. Vooral de woningbouw krijgt veel aandacht nu er in steeds meer gebieden een tekort aan woningen ontstaat en de woningprijzen hard blijven stijgen. Maar er is ook aandacht voor de infrastructuur.

Woningbouw prioriteit

De gemaakte afspraken in het Regeerakkoord zien er veelbelovend uit, maar over de uitwerking blijft het Regeerakkoord nog vaag. Er zal daarom veel afhangen van de daadwerkelijke invulling van de afspraken door de nieuwe minister.

Zo wordt er prioriteit gegeven aan middeldure huurwoningen in de vrije sector. Naast de bouw ervan, wil de nieuwe regering ook kijken naar de verkoop van sociale huurwoningen om het vrije segment te vergroten. Het kleinste onderdeel van de woningvoorraad, de vrije huursector, verdient al langere tijd meer aandacht en krijgt die nu eindelijk. De nieuwe regering wil met de nieuwe Omgevingswet gemeenten meer ruimte geven om lokale beslissingen te nemen over de woningbouwproductie om zo de woningbouwproductie beter af te stemmen op de lokale situatie. Ook wil de nieuwe regering de woningbouwproductie aanjagen door belemmeringen in het overheidsbeleid weg te nemen die ervoor zorgen dat de woningbouwproductie na een crisis te langzaam op gang komt. Het Regeerakkoord gaat niet in op wat deze belemmeringen zijn, maar het duurt vaak lang voordat bouwgrond beschikbaar komt en vergunningen afgegeven worden.

Verder komt in dit artikel aan bod:

  • Grote verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving
  • Extra geld voor infrastructuur
  • Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Lees het complete artikel:


Door Madeline Buijs
Sector Econoom bij ABN AMRO
Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':