10 april 2019

Woningmarktmonitor - meer tekenen van afkoeling

Op 10 april 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe Woningmarktmonitor. In deze editie aandacht voor:

  • Het optimisme over de woningmarktvooruitzichten is geluwd
  • Het aanbod van zowel bestaande als nieuwbouwwoningen is beperkt
  • Beleidsmakers moeten nog wennen aan de grotere rol van beleggers

Samenvatting

De signalen dat de woningmarkt afkoelt, worden sterker. Het optimisme over de
vooruitzichten is geluwd, de huizenprijzen stijgen minder hard en de woningaankopen
dalen al enige tijd. De afkoeling tekent zich af tegen de achtergrond van een minder
gunstige economie. De bbp-groei zwakt af richting het structurele tempo van 1½%.
Doordat er minder banen bij komen, kan de werkloosheid op termijn weer licht stijgen.

Het Economisch Bureau houdt vast aan hun prognose dat de woningaankopen in 2019 met 5% zullen dalen. De transacties staan onder druk doordat de aanhoudende prijsstijgingen de betaalbaarheid hebben aangetast. Verder staan er weinig woningen te koop en is de
inhaalvraag van woningzoekenden die tijdens de crisis aanschaf vooruitschoven,
grotendeels ingelost. Ook de matiging van de prijsstijging naar 6%, een procentpunt
boven het historisch gemiddelde, laten zij staan. De prijzen krijgen nog steeds
ondersteuning van de lage rente en de achterblijvende bouw. Het aantal opgeleverde
nieuwe woningen schiet tekort door gebrek aan bouwlocaties en hoge bouwkosten.

De overheid worstelt nog met de rol van beleggers. Uit vrees voor verdringing van
koopstarters en excessieve huurstijgingen schermen zij met maatregelen waar
beleggers van gruwen. Na de jaren vijftig is het aanbod vrijesectorhuurwoningen sterk
teruggevallen vanwege gunstige voorwaarden voor het sociale huursegment en het
koopsegment. De laatste jaren is er echter een kentering gaande. Beleidsmakers zijn
niet gerust op de hernieuwde interesse van beleggers. Beleidsmakers en beleggers
moeten elkaar leren verstaan om vruchtbaar samen te werken.

Lees de complete Woningmarktmonitor


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':