9 januari 2019

Woningmarktmonitor - Woningmarkt komt langzaam tot rust

Op 9 januari 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe Woningmarktmonitor. In deze editie aandacht voor:

  • Krap aanbod drukt woningaankopen en stuwt huizenprijzen omhoog
  • Het sentiment ten aanzien van de woningmarkt zwakt af, maar is nog positief
  • Groeiende economische onzekerheid tempert vooruitzichten

Samenvatting

In 2019 zal de prijsstijging op de woningmarkt minder hoog uitvallen dan in 2018. De afname van het woningmarktsentiment wijst vooruit op een afzwakking naar 6%. Aanvankelijk hadden wij voor 2019 een prognose van 7% staan. Maar vanwege de bijstelling van de bbp-groei als gevolg van de groeiende onzekerheid over de economie, die zich onder meer uit in koerscorrecties op de aandelenmarkten, hebben wij onze prijsraming met één procentpunt verlaagd naar 6%. Voor 2020 houden wij rekening met een prijsstijging van 4%. Daarmee zal de prijsstijging iets boven het historisch gemiddelde liggen. Dit heeft zowel te maken met de aanhoudend lage hypotheekrente als met het vooruitzicht dat het woningaanbod ook in de komende jaren krap zal zijn.

Een signaal voor de zwakkere prijsstijging is al afgegeven in de vorm van de daling
van het aantal transacties in 2018. Deze daling hangt samen met het gestegen
prijsniveau, waardoor de betaalbaarheid onder druk staat en de urgentie om te kopen
afzwakt. Daarnaast is er de afname van de inhaalvraag. Het merendeel van degenen
die tijdens de crisis woningaanschaf vooruit hebben geschoven, is inmiddels verhuisd.
Een andere factor die de transacties remt, vormt het gebrek aan woningen te koop. Dit
gebrek vloeit mede voort uit de voorkeur bij doorstromers om eerst een nieuw huis te
bemachtigen en daarna pas de huidige woning te koop zetten. Wij verwachten dat
deze voorkeur op termijn zal afnemen en dat er weer meer woningen te koop zullen
komen. Toch denken wij dat het aantal transacties verder zal dalen.

De volgende onderwerpen worden uitgebreid behandeld

  • Hoe ontwikkelde de woningmarkt zich in 2018?
  • Wat doen het aantal transacties en de prijzen in 2019?

Lees de complete Woningmarktmonitor


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':