8 juli 2014

Woningmarktmonitor - Huizenprijzen vinden weg omhoog

In deze editie van de Woningmarktmonitor (ABN AMRO Insights) leest u over de Nederlandse woningmarkt die profiteert van de verbeterde economische omgeving. Het consumentenvertrouwen groeit door het vooruitzicht van meer baan- en inkomenszekerheid in combinatie met herstel van vertrouwen in de internationale economie.

Het grote aantal huizen dat onder water staat, zit het consumentenvertrouwen minder in de weg dan voorheen. Het toegenomen vertrouwen is al geruime tijd terug te zien in de stijging van de woningverkopen. Verder valt uit de stijging van de hypotheekaanvragen af te leiden dat het aantal woningtransacties verder zal toenemen. Na jaren van malaise klimt deze markt eindelijk uit het dal.

Enkele andere punten die aan bod komen:

  • Tempo hervormingen mag omhoog van IMF
  • Ook nieuwbouwmarkt zit in de lift
  • Grens NHG verder verlaagd
  • Daling uitstaand hypotheekvolume
  • Aantal wanbetalingen blijft laag

Lees snel verder en download de Woningmarktmonitor juli 2014.