7 juni 2019

Visie op rente en euro van 1 juni 2019 aangepast!

Op 1 juni 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'. Op 6 juni 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Visie op rente en euro'', vanwege een verdere escalatie van het handelsconflict.

Visie aangepast – renteramingen verlaagd

  • Ook in 2020 geen renteverhoging ECB
  • Nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming ECB
  • Lange rente dit en volgend jaar negatief
  • Dollar blijft dit jaar stabiel ten opzichte van euro

Ramingen mondiale economische groei verlaagd vanwege verdere escalatie handelsconflict

In Visie op rente en euro van 3 juni schreef het ABN AMRO Economisch Bureau dat de kans op een aanpassing van hun visie was gestegen vanwege de recente verscherping van het handelsconflict. Inmiddels hebben zij inderdaad hun visie aangepast. Het ABN AMRO Economisch Bureau gaat er nu van uit dat het handelsconflict tussen de VS en andere landen verder escaleert. De economische groei komt in de komende twaalf maanden lager uit. Dat wordt vooral zichtbaar in het groeicijfer van 2020 en in mindere mate in het jaarcijfer van 2019.

Centrale banken gaan weer verruimen

Vanwege de lage(re) economische groei en de zwakke inflatiedruk gaat het ABN AMRO Economisch Bureau ervan uit dat de centrale banken hun monetair beleid weer gaan verruimen. Dat houdt in dat onder meer de Amerikaanse Fed en de centrale bank van China hun beleidsrentes enkele malen gaan verlagen. Voor de ECB verwachten zij dit niet (al kunnen zij een kleine rentestap niet uitsluiten). Het ABN AMRO Economisch Bureau denkt dat de ECB zal kiezen voor een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming. Gevolg van dit alles is dat de tienjaarsrente nog verder gaat dalen – dus nog negatiever wordt. In de loop van volgend jaar – als de economie licht herstelt – kan de lange rente weer iets omhoog gaan. Het ABN AMRO Economisch Bureau verwacht echter dat de tienjaarsrente negatief blijft. De euro-dollarkoers blijft dit jaar vermoedelijk gelijk rond USD 1,12. In 2020 kan de euro iets sterker worden.

Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in je mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights: