4 juli 2017

Visie op rente en euro - ECB hint op aanpassing beleid

Op 3 juli 2017 publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO een nieuwe 'Visie op Rente en Euro'.

Visie ongewijzigd, maar raming lange rente iets omlaag

  • ECB gaat begin 2018 haar obligatieaankopen verlagen
  • Pas daarna gaat zij de rente verhogen
  • De lange rente zal dit en volgend jaar verder stijgen, maar omdat ECB iets voorzichtiger lijkt dan het Economisch Bureau dacht, voorziet ze voor het tweede halfjaar iets minder rentestijging
  • De dollar verzwakt ten opzichte van de euro

Verder in deze Visie

  • ECB hint (opnieuw) op wijziging beleid …
  • … maar heeft nog geen maatregelen aangekondigd.

Lees de complete 'Visie op rente en euro':


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':