11 april 2018

Woningmarktmonitor - Toenemende spanning op de woningmarkt

Op 10 april 2018 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe Woningmarktmonitor. In deze editie onder meer aandacht voor:

 • Sterkste stijging van de woningprijzen in zeventien jaar
 • Woningaankopen onder druk door aanbodgebrek
 • Rendement op woningen steekt gunstig af tegen dat op aandelen

Samenvatting


De woningmarkt is gespannen. Het aantal woningen dat te koop staat, daalt gestaag. Als gevolg hiervan kunnen kopers uit steeds minder woningen kiezen, dienen zij sneller te beslissen of zij een bod willen uitbrengen en moeten zij hoger bieden als zij kans willen maken op een succesvol bod.
Verkopers trekken onder deze marktomstandigheden aan het langste eind. Dit is terug te zien aan de forse stijging van de huizenprijzen. De aanhoudende prijsstijging zorgt ervoor dat de betaalbaarheid van woningen afneemt. De betaalbaarheid dreigt verder onder druk te komen als de rente stijgt. Hoewel wij er rekening mee houden dat de ECB op termijn van koers verandert en een minder ruimhartig monetair beleid zal voeren, verwachten wij geen dramatische rentestijging. Tegen deze achtergrond kunnen de prijzen voorlopig blijven stijgen.
In verband met de zeer sterke prijsstijging in de eerste twee maanden verhogen wij onze prijsraming voor 2018 van 6% naar 8%. De raming voor 2019 houden wij onveranderd op 5%. De terugval in transacties, het minder grote vertrouwen en het vooruitzicht van een op termijn hogere rente zijn voorboden van een matiging van de prijsstijging. De ramingen voor het aantal transacties laten wij eveneens onveranderd. Bij het krappe woningaanbod komen transacties moeizamer tot stand. Dit is nu al terug te zien in de woningaankopen. Die zijn in de eerste twee maanden van dit jaar voor het eerst sinds jaren gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar terug. Wij denken dat de daling zal doorzetten, niet alleen dit maar ook volgend jaar

Onderwerpen

 • Huizenprijzen fors gestegen
 • Hypotheekrente blijft laag
 • Vertrouwen licht afgenomen
 • Daling van het aantal transacties
 • Regelgeving licht aangescherpt
 • Verkoop nieuwbouwwoningen neemt toe
 • Enige versoepeling van het ruimtelijke ordeningsbeleid
 • Groeiende activiteit beleggers
 • Makelaarskosten besparen
 • Groter aandeel doorstromers en oversluiters in hypotheekproductie
 • Verschuivingen op de hypotheekmarkt

Lees de complete Woningmarktmonitor


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':