4 januari 2018

Woningmarktmonitor - Verdere prijsstijgingen in 2018 en 2019

Op 4 januari 2018 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de eerste Woningmarktmonitor van het jaar. In deze uitgave een terugblik op 2017 en aandacht voor verwachte ontwikkelingen op de woningmarkt in 2018 en 2019.

 • Aantal transacties bereikt een piek in 2017
 • Krapte op de woningmarkt zet rem op toekomstige verkopen
 • Economische opleving voedt verdere prijsstijgingen

Samenvatting

De huizenprijzen zijn in 2017 fors gestegen. Het vooruitzicht voor de woningmarkt is dat de waarderingen sterk zullen blijven stijgen. Wij denken dat de economische groei de komende jaren extra wordt aangezwengeld door het overheidsbeleid. Zodoende zal de werkloosheid verder omlaag gaan, zullen de lonen licht stijgen en zal het besteedbaar inkomen toenemen. Dat is gunstig voor de betaalbaarheid van koopwoningen, zeker wanneer de rente laag blijft, zoals wij nu verwachten. Eerder gingen wij uit van een iets hogere rente voor de komende jaren. De belangstelling om te kopen blijft tegen deze achtergrond groot.

Tegelijkertijd wordt de voorraad bestaande woningen te koop allengs kleiner. Deze sluit bovendien qua samenstelling matig aan bij de vraag. Verder blijft de nieuwbouwproductie achter bij de woningbehoefte. De woningmarkt zal dus nog krapper worden. Dit is voor ons reden om onze prijsramingen voor 2018 en 2019 met één procentpunt te verhogen naar respectievelijk 6% en 5%, na 7,5% dit jaar.

Door de genoemde krapte vinden transacties minder makkelijk doorgang dan voorheen. In de regio’s met een krappe woningmarkt dalen de woningverkopen al. Het gebrek aan aanbod zal naar onze mening nijpender worden en overslaan naar andere regio’s. Wij houden vast aan onze prognose dat de verkopen zullen dalen met 5%, zowel in 2018 als in 2019. De daling volgt op een toename van naar schatting 13,5% in 2017. Dit is een kleine neerwaartse bijstelling. Eerder gingen wij nog uit van een stijging van 15%. Door de verwachte verkoopdaling zal het record van 244.000 transacties in 2017 de komende jaren buiten beeld blijven.

Onderwerpen

 • Minder sterke toename verkopen
 • Prijsstijgingen nog forser
 • Trek naar de stad
 • Nieuwbouw blijft achter
 • Groeiende belangstelling bij beleggers
 • Optimisme over economie
 • Rente blijft vooralsnog laag
 • Sterke toename hypotheekproductie
 • Aandeel NHG kleiner

Lees de complete Woningmarktmonitor


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':