3 augustus 2015

Visie op rente en euro - Rente stabiel, dollar sterker

Op 3 augustus 2015 publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO een nieuwe Visie op rente en euro.

In deze uitgave geen aanpassing van eerdere visie en ramingen:

Euriborrentes blijven nog lang laag. Lange rente voorlopig vrij stabiel doordat op- en neerwaartse krachten elkaar nog redelijk in evenwicht houden. Volgend jaar gaat de rente echter oplopen. De dollar zal de komende maanden sterker worden omdat de groei in de VS verder toeneemt en de Fed in september de rente zal verhogen.

Lees deze Visie op rente en euro: