3 april 2017

Insights - De bouwsector komt in evenwicht

Het Economisch Bureau van ABN AMRO publiceerde op 30 maart 2017 onderstaande insight over de ontwikkeling van de bouwsector

De bouwsector zal naar verwachting verder groeien in 2017 en 2018. De groei zal wel wat afnemen ten opzichte van 2016. Positief is dat de bouw in deze jaren niet meer volledig zal leunen op de woningbouw. De utiliteitsbouw en grond-, water- en wegenbouw zullen harder gaan groeien dan de afgelopen jaren. Daarmee komt de bouwsector meer in evenwicht. Zowel de installateurs, groothandel in bouwmaterialen, hout- en bouwmaterialenindustrie en architecten profiteren hiervan. De ingenieurs doen naar verwachting een stapje terug. Zij hebben last van de internationale onzekerheden en zagen in 2016 hun orderportefeuille afnemen.


Na 2015 was ook 2016 een goed jaar voor de bouwsector. In 2016 groeide de bouwproductie met 7,1% nadat de productie in 2015 al met 8,5% was gestegen. De bouwsector leunde deze twee jaren sterk op de woningbouw, maar wij verwachten dat dit in 2017 en 2018 anders zal zijn. Deze groei zal evenrediger verdeeld zijn over de verschillende branches. Enerzijds omdat de groei in de woningbouw wat terugvalt, maar anderzijds omdat andere branches naar verwachting harder gaan groeien. Hierdoor is de bouwsector niet meer enkel afhankelijk van de woningbouw. De groei is naar verwachting wel wat gematigder. Wij verwachten zowel voor 2017 als 2018 een groei van de bouwproductie van 4,5%.

De verwachting is dat de groei in de woningbouw een stapje terug zal doen. Dit heeft een aantal redenen. Allereerst verwachten wij dat de woningmarkt wat minder hard zal groeien. Wij verwachten dat het aantal transacties in 2017 met 5% zal stijgen en in 2018 met 5% zal dalen. De prijzen stijgen naar verwachting in 2017 met 5% en in 2018 met 3%. De woningmarkt komt daarmee in rustiger vaarwater wat ook een dempend effect zal hebben op de woningbouw. Ook de trend in het aantal afgegeven vergunningen geeft aan dat de woningbouw wat minder hard zal groeien.

In 2016 waren de eerste lichtpuntjes in de utiliteitsbouw zichtbaar. De investeringen in gebouwen stegen heel licht, met 0,2%. In totaal werd er EUR 17,4 miljard geïnvesteerd in gebouwen. Deze trend zal ook de komende tijd zichtbaar zijn. Het aantal afgegeven vergunningen voor utiliteitsgebouwen liet in 2016 ook een lichte stijging zien van 0,5%. Dit is de eerste jaarlijkse stijging sinds 2008. Daardoor zullen er de komende tijd meer utiliteitsgebouwen worden gebouwd. Door de aantrekkende economie, de focus op duurzaamheid en online verkopen is er meer vraag naar nieuwe utiliteitsgebouwen.

De derde belangrijke pijler van de bouw, de grond,- wegen- en waterbouw (gww), krijgt naar verwachting wat meer lucht. De investeringen in de gww namen in 2016 met 1,8% toe. De omzet daalde nog wel met 1,6%. Dit kwam vooral doordat de omzet van de natte waterbouwers sterk terugliep in 2016. De orderportefeuille van gww-bouwers steeg licht. In januari 2016 bedroeg de orderportefeuille 5,8 maanden en die is gegroeid naar 6 maanden in januari 2017. De coalitiebesprekingen zijn nog wel een onzekere factor voor de gww-bouwers. De mogelijkheid bestaat dat er op basis van de gevormde coalitie meer of minder in de infrastructuur zal worden geïnvesteerd.

Lees de complete branche-update

Bron: ABN AMRO Insights
Auteur: Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Onroerend Goed