2 november 2015

Visie op rente en euro - Verdere verruiming verwacht


Op 2 november 2015 publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO een nieuwe Visie op rente en euro. In deze uitgave aandacht voor opnieuw aangepaste ramingen.

Tegenvallende economische cijfers en de lage inflatie zijn voor het Economisch Bureau aanleiding geweest om haar visie op het monetaire beleid van de Fed en de ECB te herzien. Ramingen voor de rente en de euro zijn aangepast:

  • De Amerikaanse Fed zal de rente mogelijk dit jaar niet meer verhogen.
  • De lange rente zal daardoor nog wat lager uitvallen dan eerder gedacht; maar volgend jaar loopt de rente wel op.
  • De waardestijging van de dollar naar pariteit zal later optreden dan eerder aangenomen.
  • De ECB gaat waarschijnlijk in december de rente verlagen.

Lees de complete Visie op rente en euro:


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':