2 januari 2017

Visie op rente en euro - ECB verruimt verder in 2017

Op 1 januari 2017 publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO een nieuwe 'Visie op rente en euro'. De visie is ongewijzigd.

Visie op 2017-2018

  • De driemaands-Euriborrente zal ook in 2018 nog negatief blijven.
  • De lange rente gaat in de loop van 2017 stijgen.
  • Euro door pariteit in 2017: de dollar wordt in 2017 sterker ten opzichte van de euro door het uiteenlopende monetair beleid in de VS en de eurozone – en verzwakt weer in 2018.

Verder in deze Visie

  • Verdere verruiming door ECB in 2017.

Lees de complete 'Visie op rente en euro':


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':