1 juli 2016

Visie op rente en euro - Lagere rente door Brexit

Op 1 juli 2016 publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO een nieuwe 'Visie op rente en euro'. Ramingen gewijzigd vanwege Brexit.

Nieuwe ramingen

De visie van het ABN AMRO Economisch Bureau op de rente en de euro is gewijzigd:

  • De lange rente blijft langer laag
  • De dollar zal dit en volgend jaar iets sterker zijn
  • De driemaands Euriborrente kan nog iets dalen en kan vervolgens tot en met volgend jaar op dat niveau blijven
  • De ECB zal de rente vermoedelijk niet verlagen. Wel verwacht het Economisch Bureau een uitbreiding van de obligatieaankopen

Verder in deze visie

  • ECB past beleid slechts licht aan
  • Brexit drukt lange rente omlaag
  • Euro wat zwakker

Lees de complete 'Visie op rente en euro':


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':