1 juni 2019

Visie op rente en euro - Onzekerheid loopt op door handelsconflict

Op 1 juni 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Visie en ramingen gelijk, maar grote kans op aanpassing

  • Eerste renteverhoging ECB niet voor eind 2020
  • Lange rente voorlopig nog niet omhoog
  • Maar kans op nieuwe monetaire verruiming neemt toe vanwege Trumps wapengekletter bij het handelsconflict
  • Kans op aanpassing van de visie van het Economisch Bureau is gestegen!

ECB vergadert

Deze week vergadert de ECB weer over de rente. Ook publiceert de bank weer nieuwe staframingen voor inflatie en economische groei. Deze ramingen presenteert zij eens per kwartaal. Een aanpassing van de ramingen kan reden zijn voor de ECB om later dit jaar haar zogeheten forward guidance[1] aan te passen. Eerder deed de ECB dat in maart. De periode dat zij haar beleidsrentes ongewijzigd denkt te laten, verlengde zij toen naar “ten minste heel 2019” (en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een blijvende beweging van de inflatie naar bijna 2%).

De notulen van de ECB-vergadering van april gaan in op de (te) lage inflatie; maar de inflatieverwachtingen zouden niet zijn afgenomen. Overigens zei ECB-president Mario Draghi destijds dat de Bank bereid is om in actie te komen en daarbij alle beschikbare middelen wil inzetten.

Nieuwe aanwijzingen door de ECB verwacht …

Het Economisch Bureau van ABN AMRO denkt dat de geringe inflatoire druk en de zwakke economische groei de ECB ertoe zal aanzetten om later dit jaar haar guidance opnieuw aan te passen. Zoals eerder gemeld, gaat zij ervan uit dat de ECB haar rentes tot eind volgend jaar ongewijzigd zal laten.[2] Verder verwacht men dat de Bank soepele voorwaarden gaat hanteren bij de nieuwe TLTRO’s (langerlopende herfinancieringstransacties). In september kunnen de banken daarop gaan inschrijven.

… maar renteverlaging niet waarschijnlijk

Vanwege de zwakke groei en lage inflatie houden de financiële markten er nu zelfs rekening mee dat de ECB de rente gaat verlagen. Inderdaad is de kans op nieuwe stimulering toegenomen, maar een renteverlaging lijkt het Economisch Bureau van ABN AMRO minder waar­schijnlijk. Als de ECB weer verruimende maatregelen zou gaan nemen, zal zij volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO eerder kiezen voor een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming. Dit is echter op het moment van schrijven (nog) niet hun hoofdscenario. Maar door de recente ontwikkelingen rond president Trumps handels­oorlog (China, Mexico, India) is de kans op hernieuwde verruiming gestegen.

Verder in deze Visie

  • Nieuwe aanwijzingen door de ECB verwacht.....
  • ... maar renteverlaging niet waarschijnlijk
  • Lange rente voorlopig heel laag
  • Euro mogelijk later dit jaar sterker

Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in je mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights: