1 april 2019

Visie op rente en euro - De ECB beweegt

Op 1 april 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op Rente en Euro'.

Visie en ramingen ongewijzigd

  • Eerste renteverhoging ECB pas eind 2020
  • Driemaands Euribor nog lang rond huidig niveau
  • Lange rente in 2019 per saldo niet omhoog
  • Euro pas in 2020 echt sterker

ECB verwacht dat rente langer ongewijzigd blijft …

In februari heeft het ABN AMRO Economisch Bureau haar visie op de rente en de euro-dollarkoers herzien (zie voor een toelichting de Visie van begin maart). Inmiddels is ook de ECB in beweging gekomen.

Met de laatste rentevergadering heeft de ECB haar zogeheten forward guidance aangepast. Met forward guidance worden de aanwijzingen bedoeld die een centrale bank geeft omtrent haar toekomstige rentebeleid en de voorwaarden die daarbij gelden. Het betreft dus een aanwijzing, geen toezegging.

De ECB verwacht nu dat de beleidsrentes ten minste heel 2019 op hun huidige niveau zullen blijven (en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een blijvende beweging van de inflatie naar bijna 2%). Eerder sprak de ECB over “ten minste de hele zomer van 2019”. De ECB verwacht dus dat de beleidsrentes nóg langer ongewijzigd blijven.

Verder in deze Visie

  • … en gaat daarom ook langer door met herbeleggingen
  • Bovendien nieuwe TLTRO’s
  • Wij denken dat de ECB verder gaat bewegen
  • Lange rente - zoals verwacht - gedaald
  • Euro voorlopig niet echt sterker

Lees de complete 'Visie op rente en euro'


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':