4 maart 2019

Visie op rente en euro - Renteverhoging blijft nog langer uit

Op 1 maart 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op Rente en Euro'.

Raming economische groei eurozone verlaagd

Het Economisch Bureau heeft haar ramingen voor de korte en lange rente verlaagd. Dat heeft te maken met de zwakkere ontwikkeling van de wereldeconomie en met name van de eurozone.

De economische groei van de eurozone was in de tweede helft van 2018 al duidelijk vertraagd, en de cijfers die dit jaar bekend zijn geworden, wijzen erop dat de groei vooralsnog zwak blijft. Deze zwakte lijkt onder meer het gevolg van de verkrapping in 2018 van de financiële condities in met name de VS en China. Het remmende effect daarvan lijkt nog niet uitgewerkt. De economische groei zal dan ook in het eerste halfjaar lager uitvallen dan men eerder dacht. Vervolgens kan in het tweede halfjaar een licht herstel volgen. Al met al zal de groei van de eurozone dit jaar lager zijn dan men eerder aannam. Het Economisch Bureau verlaagt de raming voor de groei naar 0,8%. Dat is de helft van de decemberprognose van de ECB en ook lager dan de consensusraming van 1,3 à 1,4% (cijfers februari).

Minder inflatiedruk leidt tot latere rentestap ECB

Minder groei betekent dat er minder opwaartse druk is op de inflatie. Daarom denkt men dat de ECB nog langer zal wachten met het verhogen van de beleidsrente. Men verwacht de eerste rentestap nu pas in december 2020. Eerder ging men uit van maart 2020. En ook dat was al later dan wat de ECB suggereert. Met de persconferentie van januari stelde de ECB nog dat de beleidsrente minstens tot en met de zomer van dit jaar ongewijzigd zal blijven (of langer als dat nodig is).

Gevolg van de gewijzigde visie is dat de Euriborrentes tot ver in 2020 rond hun huidige niveau blijven liggen.

Met de rentevergadering van 7 maart publiceert de ECB haar nieuwe staframingen voor groei en inflatie. Waarschijnlijk vallen die lager uit dan in december. Het Economisch Bureau is benieuwd wat ECB-president Mario Draghi daarover gaat zeggen.

Ook ramingen lange rente verlaagd

De lagere raming van de groei en de ECB-rente leidt eveneens tot een lagere prognose van de lange rente. Het Economisch Bureau verwacht namelijk dat ook de financiële markten hun verwachtingen ten aanzien van de groei en het ECB-beleid gaan herzien en gaan incalculeren. Als gevolg daarvan zal de rente op Duitse staatsobligaties in het eerste halfjaar verder dalen richting nul procent. De Nederlandse rente ligt daar wat boven.

Als de economische groei later weer voorzichtig aantrekt, kan de lange rente in het tweede halfjaar weer iets omhoog gaan. In 2020 zal die beweging doorzetten, mede omdat de eerste renteverhoging van de ECB (eindelijk) dichterbij gaat komen. In 2019 echter stijgt de lange rente per saldo nog niet.

Lees de complete 'Visie op rente en euro'


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':