1 februari 2019

Visie op rente en euro - Meer kans op latere renteverhoging

Op 1 februari 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op Rente en Euro'.

Visie nauwelijks gewijzigd

  • Eerste renteverhoging ECB in 2020
  • Aanpassing: lange rente in H1 lager dan verwacht
  • Euro in 2019-2020 geleidelijk sterker

ECB ziet kans op tegenvallers toenemen

Onlangs vergaderde de ECB weer. Bij de vorige vergaderingen meende de ECB dat de kansen op mee- en tegenvallers voor de economische groei in de eurozone elkaar ruwweg in evenwicht hielden. De Bank hield daar nog aan vast terwijl diverse indicatoren op minder groei wezen. Maar nu heeft het ECB-bestuur geconcludeerd dat de kans op tegenvallers voor de groei groter is (de risico’s liggen ‘aan de onderkant’).

Eerder dacht de ECB dat tijdelijke factoren verantwoordelijk waren voor de matige cijfers, maar nu moest ECB-president Draghi toegeven dat de cijfers nog altijd zwakker waren dan verwacht. Hij voegde er echter aan toe dat tijdens de vergadering niet was gesproken over de consequenties hiervan voor het beleid van de Bank. De meningen binnen het bestuur over de waarschijnlijke duur en omvang van de groeivertraging lijken verdeeld te zijn. De kans op een recessie wordt overigens laag geacht. Wel gaf Draghi aan dat minder economische groei zou betekenen dat minder inflatoire druk wordt opgebouwd en dát zou natuurlijk consequenties hebben voor het beleid. In het persbericht staat – net als de voorgaande keren – dat de rente minstens tot en met de zomer van 2019 op het huidige niveau blijft – of langer, als dat nodig is om de inflatie blijvend richting bijna 2% te krijgen.  

Lees de complete 'Visie op rente en euro'


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':